Film: Luizenmoeder – de film (LET OP – 19:30 uur)

Directeur Anton heeft zijn functie op basisschool De Klimop neergelegd en vervanging vinden gaat niet zonder slag of stoot. De coronacrisis heeft daarnaast ook nog eens alles op scherp gezet, waardoor de ouders nóg veeleisender zijn dan voorheen. Er staat een groot themafeest op de planning en een nieuwe interim-directeur geeft wat lucht. Al is het de vraag of deze directeur wel het beste met de leerlingen voor heeft.

De film focust op het onderlinge wantrouwen en de prestatiedwang in het onderwijs, een trend die regisseur Ilse Warringa in verband brengt met digitalisering. De coronacrisis wordt in verband gebracht met China, waar het virus in 2019 ontstond. China wordt weer gekoppeld aan privacy en surveillance, wat op zijn beurt weer in verband wordt gebracht met digitalisering. En zo is de cirkel weer rond.

Donderdag 10 februari 2022
Aanvang: 19:30 uur (LET OP : gewijzigde aanvangstijd)
Toegang: € 10,00 incl.drankje (excl. servicekosten)

Aan de ingang hanteren wij de corona check, t.w. QR-code, negatief testbewijs (max. 24 uur) of gezondheidsverklaring.