Film: Grutto!

Na zijn succesvolle films over de Oostvaardersplassen, het rivierenlandschap en de Waddenzee is filmer Ruben Smit nu terug met een schitterende grutto film. De grutto is de nationale vogel van Nederland. Het overgrote deel van de totale populatie broedt hier. Maar door de veranderde technieken in de landbouw heeft deze vogel het steeds moeilijker gekregen. Het aantal grutto’s is drastisch omlaaggegaan. Het verhaal van de afname van de grutto is dus tegelijkertijd het verhaal van de veranderingen in de landbouw en niet alleen in Nederland. Deze film laat zien hoe hard de grutto moet werken om te kunnen overleven in een wereld van mensen. En over de mensen die hem willen beschermen en hoe moeilijk dat vaak is.

De documentairefilm Grutto! laat zien dat de nationale vogel van de weidegronden een groot deel van het jaar niet in Nederland is, maar in Senegal. Ook daar gaat de ‘samenwerking’ tussen mens en vogel niet ideaal. Een verrassend element in de film is het aanpassingsvermogen van de grutto. Doordat het verblijven in Nederland steeds lastiger wordt, hebben de grutto’s hun heil in IJsland gezocht. Daar neemt het aantal grutto’s de laatste jaren sterk toe.

Regie: Ruben Smit, Melchert Meijer zu Schlochteren
Voice over: Gijs Scholten van Aschat

Dinsdag 3 januari
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 10,= incl. pauzedrankje (excl. servicekosten)